Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2013

astral
astral
1819 13c0 420
Reposted frometerycznie eterycznie viafelicka felicka
9217 c31c 420
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viafelicka felicka
astral
6161 5492 420
Reposted fromeldrianne eldrianne viafelicka felicka
astral
3985 fcf5 420
Reposted fromfelicka felicka
astral
6921 de98 420
Reposted frompesy pesy viafelicka felicka

March 29 2013

astral

Dopóki siedzisz w domu oglądając fotografie i czytając opisy różnych miejsc, jesteś jak człowiek z torbą czereśni w rękach. Nawet jeżeli będziesz oglądał je po mikroskopem, nie zgadniesz jaki mają smak. Być może zaskoczą cię gorzką cierpkością i twardymi włóknami. Ale równie dobrze mogą cię zachwycić pikantną, delikatną i pełną aromatu słodyczą, która rozlewa się po ustach, wypełniając radością każdą komórkę twojego ciała. Warto jest zrezygnować z wygody i bezpieczeństwa własnego domu, żeby tego doświadczyć.

— Beata Pawlikowska
Reposted frombeatapawlikowska beatapawlikowska
astral

Bądź szamanem swojego losu – pomyślałam. To niesamowite, ale to prawda dotycząca każdego człowieka na świecie, niezależnie od kultury, w jakiej się urodził i wychował. Niezwykli ludzie to tacy, którzy odkryli w sobie pasję i się jej oddali. A z drugiej strony rzeczywiście większość ludzi nie ma czasu rozwijać w sobie pasji albo nawet nie wpadają na pomysł, że mogliby robić to, o czym skrycie marzą najbardziej. A właśnie to nadałoby sens ich życiu, przyniosłoby im poczucie wartości, spełnienia i może nawet szczęście. Najprawdziwsze szczęście.

— Beata Pawlikowska, Blondynka u szamana
Reposted frombeatapawlikowska beatapawlikowska
astral
0245 8d2c 420
Reposted fromwhoever whoever viabeatapawlikowska beatapawlikowska
astral
Trzeba kochać życie. Trzeba szukać radości i swojego miejsca. Zawsze. Bo dookoła wszystko się zmienia, wciąż pojawiają się nowe miejsca i nowe możliwości, więc trzeba się do nich co chwilę przymierzać. Ten kto czeka, nie idzie naprzód. Tylko ten, kto idzie naprzód, dociera do celu. Nawet jeśli nie będzie to ten cel, którego szukał.  
— Beata Pawlikowska
Reposted frombeatapawlikowska beatapawlikowska
astral
Kwiat lotosu to święty symbol buddyzmu i ludzkiej duszy. Sięga korzeniami dna stawu i pnie się ku góry. Kiedy kwiat lotosu rozkwita na powierzchni, jest zawsze czysty i pachnący - niezależnie od tego jak brudna, mętna i błotnista jest woda w sadzawce. I taki powinien być też człowiek – uczciwy, dobry i czysty w myślach i słowach, bez względu na to ile zła jest dookoła. 
— Beata Pawlikowska
Reposted frombeatapawlikowska beatapawlikowska

March 26 2013

astral
1907 68a9 420
Reposted fromchocolateater chocolateater
astral
4429 1b25 420
Reposted fromevvelinus91 evvelinus91 viamasakrycznie masakrycznie
astral
3325 6ff9 420
astral
0931 a5b0 420
Reposted fromchocolateater chocolateater viaarabesqua arabesqua
astral
astral
5740 d0ff 420
Reposted frommaliwa maliwa viacassylightning cassylightning
astral
astral
1188 a591 420
Reposted frompneumokok pneumokok viapaintings paintings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl